Tìm kiếm nâng cao

CÔNG TRÌNH THANH NIÊN TRỒNG CÂY RỪNG TẠI HỒ Ô TÀ SÓC

Ngày 09 tháng 08 năm 2017, tại Hồ Ô Tà Sóc thuộc xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, chi đoàn Công ty TNHH MTV Khai Thác Thủy Lợi An Giang phối hợp cùng Hội cựu chiến binh Công ty thực hiện trồng gần 200 cây dầu xung quanh hồ.

Đây vừa là công trình thanh niên biểu thị sự quyết tâm của tuổi trẻ, gây hiệu ứng mạnh mẽ trong xã hội, tạo ra phong trào hành động thiết thực, góp phần chung vào tuổi trẻ cả nước tình nguyện, tích cực nhân rộng phong trào trồng cây; đồng thời tạo hàng mốc ranh bảo vệ vành đai xung quanh hồ.

Thông qua việc thực hiện công trình thanh niên nhằm động viên đoàn viên thanh niên tích cực tham gia trồng cây, gây rừng và bảo vệ rừng; nâng cao nhận thức của từng đoàn viên về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.