Tìm kiếm nâng cao

Tổ chức họp báo cáo hoạt động Chi Đoàn năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018

       Ngày 22 tháng 01 năm 2018, Chi đoàn Công ty TNHH MTV Khai Thác Thủy Lợi An Giang tổ chức họp báo cáo hoạt động Chi đoàn năm 2017 và triển khai kế hoạch phong trào thanh niên năm 2018 với sự tham dự của đồng chí Vương Hữu Tiếng – Giám đốc, đồng chí Trần Thiện Phương – Phó giám đốc đại diện Đảng ủy công ty cùng với 38/46 đoàn viên.

       Cùng với sự tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến của đại diện Đảng ủy công ty, các đoàn viên tham dự góp phần hoàn chỉnh báo cáo hoạt động năm 2017 và đặt ra kế hoạch thực hiện trong năm 2018.

       Bên cạnh đó, cuộc họp lấy ý kiến về việc trưởng thành Đoàn đối với một số đoàn viên quá tuổi quy định. Sau khi lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của các đoàn viên, Chi đoàn thống nhất lập danh sách trưởng thành đoàn đối với 07 đoàn viên báo cáo với Ban chấp hành Đoàn khối Doanh nghiệp.

       Tổng kết sau một năm hoạt động, Chi đoàn Công ty TNHH MTV Khai Thác Thủy Lợi An Giang được Ban chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh An Giang trao tặng danh hiệu “Xuất sắc toàn diện” cùng với 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017.

        Năm 2018 với những tiêu chí đề ra, Chi đoàn Công ty quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra nhằm giữ vững thành tích đã đạt được.