Tìm kiếm nâng cao

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI CHỨC VỤ PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC THUỶ LỢI AN GIANG

 

        Công ty TNHH MTV Khai thác Thuỷ lợi An Giang là Công ty mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Nhiệm vụ của Công ty là quản lý, khai thác và bảo vệ công trình Thủy lợi trên địa bản tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp và điều tiết lũ vùng Tứ giác Long Xuyên.

        Được sự chấp thuận của Chủ sở hữu Công ty tại Thông báo số 112/TB-UBND, 113/TB-UBND, 114/TB-UBND ngày 08/3/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Công ty đã ký các Quyết định số 08/QĐ-KTTL, 09/QĐ-KTTL, 10/QĐ-KTTL về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với các Ông Trần Thiện Phương, Ông Nguyễn Ngọc Hòa và Ông Lê Văn Đúp.

        Chiều ngày 11/3/2016, Công ty phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch Công ty bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty. Ông Phạm Trung Quân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thừa ủy quyền của Chủ sở hữu Công ty tham dự. Cùng dự tại buổi Lễ, ngoài Ban Lãnh đạo Công ty còn có 25 đồng chí là cán bộ chủ chốt thuộc Công ty.

       

        Ông Nguyễn Đức Duy, Giám đốc Công ty báo cáo lại quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với các Ông Trần Thiện Phương, Nguyễn Ngọc Hòa và Lê Văn Đúp theo Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Đức Duy, Giám đốc Công ty công bố quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với các Ông Trần Thiện Phương, Ông Nguyễn Ngọc Hòa và Ông Lê Văn Đúp.

 

        Ông Đỗ Vũ Hùng, Chủ tịch Công ty trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ cho các Phó giám đốc. 

Ông Đỗ Vũ Hùng, Chủ tịch Công ty trao Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Thiện Phương. 

Ông Đỗ Vũ Hùng, Chủ tịch Công ty trao Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Ngọc Hòa.

Ông Đỗ Vũ Hùng, Chủ tịch Công ty trao Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Văn Đúp.

Ban Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác Thuỷ lợi An Giang.

 

        Phát biểu tại buổi lễ công bố Quyết định, Ông Đỗ Vũ Hùng, Chủ tịch Công ty chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty lần này. Ông bày tỏ sự tin tưởng đối với các Phó Giám đốc Công ty được bổ nhiệm lại, kỳ vọng mong muốn các đồng chí phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, kinh nghiệm, năng lực, đoàn kết, hợp tác cùng với Ban Lãnh đạo Công ty để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Đỗ Vũ Hùng, Chủ tịch Công ty phát biểu và chúc mừng các PGĐ được bổ nhiệm lại.

 

        Phát biểu nhận nhiệm vụ, Ông Trần Thiện Phương thay mặt các đồng chí Phó Giám đốc bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn đối với sự tin tưởng của Ban Lãnh đạo Công ty, hứa sẽ cố gắng hết sức, đoàn kết sát cánh với tập thể Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên cùng quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục đưa Công ty phát triển bền vững.

Ông Trần Thiện Phương thay mặt các Phó Giám đốc Công ty phát biểu.

  

        Ông Phạm Trung Quân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ gửi lời chúc mừng đến tập thể Ban Lãnh đạo Công ty, nhất là các đồng chí Phó Giám đốc Công ty vừa được bổ nhiệm lại. Đây là niềm vui và cũng là trách nhiệm, các đồng chí cần phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình để góp phần đưa Công ty ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Ông Phạm Trung Quân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ gửi lời chúc mừng đến tập thể Ban Lãnh đạo Công ty.