Giới thiệu Công ty TNHH MTV Khai Thác Thuỷ Lợi An Giang

Quá trình hình thành và phát triển công ty

     Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên Khai thác thủy lợi An Giang tiền thân là Công ty Khai thác Công trình thủy lợi An Giang được thành lập tại Quyết định số 5759/QĐ.UB ngày 18 tháng 7 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang “về việc đổi tên Xí nghiệp Khai thác thủy nông An Giang thành Công ty Khai thác Công trình thủy lợi”.

     Ngày 24/08/2004, UBND tỉnh An Giang ra Quyết định số 1653/QĐ-UB-NV về việc thành lập Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi An Giang trên cơ sở chuyển Công ty Khai thác công trình thủy lợi An Giang thành đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Trung tâm có tư cách pháp nhân, tài khoản và con dấu riêng. Biên chế của Trung tâm thuộc biên chế sự nghiệp có thu được phê duyệt hằng năm.

     Ngày 06/8/2009, UBND tỉnh An Giang ra Quyết định số 1702/QĐ-UBND về việc chuyển đổi Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi An Giang thành Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi An Giang, là doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang làm chủ sở hữu 100% vốn Nhà nước hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực công ích; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1601228667 cấp ngày 30 tháng 10 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 21 tháng 02 năm 2012.

- Các ngành nghề kinh doanh chính của công ty:

a) Quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ công trình, hệ thống công trình thủy lợi cung cấp nguồn nước tưới, tiêu, kiểm soát lũ phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh - kinh tế.

b) Đầu tư các công trình thủy lợi theo phân cấp.

c) Quản lý dự án các công trình thủy lợi do Công ty làm chủ đầu tư và tư vấn quản lý dự án các công trình do cấp thẩm quyền giao.

d) Tư vấn thiết kế, giám sát, thi công các công trình thuỷ lợi.

đ) Tự thực hiện duy tu bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên (sửa chữa nhỏ) các công trình thuỷ lợi theo phân cấp quản lý.

e) Thi công xây dựng và lắp đặt các hệ thống cấp thoát nước sinh hoạt.

g) Thi công san lắp mặt bằng, đường giao thông nông thôn.

h) Thi công xây lắp công trình thủy lợi.

i) Kinh doanh vật tư, thiết bị chuyên ngành.

j) Gia công thiết bị cơ khí chuyên ngành; sửa chữa mô tơ điện, máy bơm điện, dầu.

     Với mục tiêu phục vụ công ích là quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ các công trình, hệ thống công trình thủy lợi lớn và vừa do Ủy ban nhân dân tỉnh giao, đảm bảo cung cấp nguồn nước tưới, tiêu, kiểm soát lũ phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh – kinh tế. Sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo tồn và phát triển vốn của chủ sở hữu tại công ty, hoàn thành các nhiệm vụ do chủ sở hữu công ty giao.

Trụ sở chính:

Địa chỉ: Số 85 Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hoà, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Số điện thoại: 02963.852639 - Fax: 02963.852639

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.