Thông báo Tuyển dụng Lao động

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi An Giang tuyển dụng 02 lao động Quản lý, vận hành và bảo vệ hồ chứa nước trên địa bàn huyện Tri Tôn - Tịnh Biên.

Xem tiếp...

Thông báo

Hiện chưa có thông báo mới!